Πρακτικό Νο3 (25-01-2024) απ. 13-23

 

Προηγούμενο Διδακτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας