Πρακτικό Νο9 (27-03-2023) απ. 258 – 341

 

Προηγούμενο Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το νέο Διοικητή της ΣΕΑΠ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας