Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης »

Προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης» συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρύτανης του «Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου» Δρ. Νίκος Κατσαράκης, ο Πρόεδρος του «Ιδρύματος  Τεχνολογίας και Έρευνας» Δρ. Νεκτάριος Ταβερναράκης  και ο Πρόεδρος του «Ελληνικού  Γεωργικού Οργανισμού -Δήμητρα» Δρ. Σέρκος Χαρουτουνιάν.

Η Προγραμματική Σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας και ειδικότερα των εξειδικευμένων δράσεων που υλοποιεί σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού της για την Προστασία, Ανάδειξη και Προώθηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου “Κρήτη/Kriti”,

Στο πλαίσιο  υλοποίησης  του έργου θα αποκτηθεί η απαιτούμενη γνώση ώστε να παραχθούν απτές και αποτελεσματικές λύσεις φυτοπροστασίας για τον Κρητικό Ελαιοπαραγωγό και να τεθούν οι σωστές βάσεις για την μελλοντική φυτοπροστασία στην ελιά.

Ο συνολικός προϋπολογισμό της σύμβασης ανέρχεται στις 143.250,00 ευρώ, και κατανέμετε σε τέσσερα υποέργα ως εξής:

  • Δράσεις για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των φυτοπαθογόνων μυκήτων.
  • Δράσεις για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της χημικής αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς.
  • Βιολογική αντιμετώπιση του δάκου με παρασιτοειδή: «Πιλοτική μαζική εκτροφή και ελεγχόμενη εξαπόλυση μικρής κλίμακας στης συνθήκες της Κρήτης»
  • Επιστημονική υποστήριξη και ενημέρωση των φορέων φυτοπροστασίας και της τοπικής κοινωνίας για την αποτελεσματική και βιώσιμη φυτοπροστασία της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη.
Προηγούμενο Πολιτική προστασία Περιφέρειας Κρήτης: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας