Προγραμματισμός εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και κλαδοκοπών για το διάστημα από 20/3 έως 24/3/ 2023 σε περιοχές αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου το διάστημα από 20 έως 24 Μαρτίου θα συνεχίσει τις εργασίες καθαρισμών ρεμάτων στην περιοχή από συνεργείο αυτοκινήτων «Μπαρούμα» έως 200 μ. .βόρεια αυτού.

Η Π.Ε. Λασιθίου προγραμματίζει και υλοποιεί τακτικές αυτοψίες, διενέργεια προληπτικών ελέγχων και ανταποκρίνεται σε αναφορές πολιτών, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων όπου παρουσιάζονται.

Προηγούμενο Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με το Γενικό Γραμματέα Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας