Προγραμματισμός εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και κλαδοκοπών για το διάστημα από 27/3 έως 31/3/ 2023 σε περιοχές αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου το διάστημα από 27 έως 31 Μαρτίου θα συνεχίσει τις εργασίες καθαρισμών ρεμάτων στην περιοχή του κυνοκομείου πρώην «Σφαγεία» Ιεράπετρας.

Η Π.Ε. Λασιθίου προγραμματίζει και υλοποιεί τακτικές αυτοψίες, διενέργεια προληπτικών ελέγχων και ανταποκρίνεται σε αναφορές πολιτών, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων όπου παρουσιάζονται.

Προηγούμενο Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με την διοίκηση του συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας