Προγραμματισμός εργασιών καθαρισμού σε περιοχές αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου το διάστημα από 26 Φεβρουαρίου έως και 01 Μαρτίου θα εκτελεί εργασίες καθαρισμού ρέματος στο Κεντρί του Δήμου Ιεράπετρας.

Η Π.Ε. Λασιθίου προγραμματίζει και υλοποιεί τακτικές αυτοψίες, διενέργεια προληπτικών ελέγχων και ανταποκρίνεται σε αναφορές πολιτών, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων όπου παρουσιάζονται.

Προηγούμενο Τρείς σημαντικές μελέτες οδικών έργων ύψους 4 εκ. ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας