Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο:

“ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ”, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194224

Εκτιμώμενης αξίας  902.123,20 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Κρήτη 2014-2020»

Προηγούμενο Ευχές Περιφερειάρχη Κρήτης για τα Χριστούγεννα

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας