Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»,

Εκτιμώμενης αξίας  919.974,45 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ “194327”

Προηγούμενο ΠΕ Ηρακλείου: Καθορισμός περιόδων διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση-επέκταση- ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων Εμπορευμάτων A.D.R. για το έτος 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας