Προκήρυξη χορήγησης 83 νέων αδειών και 9 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Προκήρυξη χορήγησης 83 νέων αδειών και 9 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021όπως ισχύει, η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση

Α) 48 νέων αδειών παραγωγών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης και

Β) 4 θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές πλανοδίου εμπορίου από άλλες Περιφέρειες της χώρας που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης και

Γ) 20 νέων αδειών Επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης κα ειδικότερα για πωλούμενα προϊόντα από τις κατηγορίες της Υ.Α. 18982/22.2.2022 (ΦΕΚ925/Α/1.3.2022) που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης και

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Προϊόντα εδάφους (γεωργικά προϊόντα), κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας 9 νέες άδειες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 2 νέες άδειες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Είδη κηπουρικής 2 νέες άδειες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ Βιομηχανικά είδη 7 νέες άδειες

Δ) 5 θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματίες πωλητές πλανοδίου εμπορίου (όλων των κατηγοριών) από άλλες Περιφέρειες της χώρας που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης και

Επιπλέον

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 15 νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης .

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 20.6.2023 ώρα 7.00 έως 19.7.2023 ώρα 23:59

Η προκήρυξη(ΑΔΑ: 9Λ6Υ7ΛΚ-ΝΒ8 ), τα έντυπα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων και ο οδηγός συμμετοχής στην Προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης https://www.crete.gov.gr/emporio και στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, τμήμα Εμπορίου, m.christodoulaki@crete.gov.gr, 2813410-287, -255

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά, 73132, xanthakis@crete.gov.gr, lionaki@crete.gov.gr, stergiou@crete.gov.gr, kleidopoulou@crete.gov.gr τηλ.2821345845, 2821345850, 2821345824

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ρεθύμνου, δ/νση Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο, 74131, , georgoulaki@crete.gov.gr, pentheroudaki@crete.gov.gr τηλ. 2831340708,2831340866

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου, δ/νση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, τκ 71202,ktsourdalaki@crete.gov.gr τηλ. 2813410422, 2813410457

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Λασιθίου , δ/νση Τέρμα Πολυτεχνείου τ.κ. 72100, , rpapadopoulou@crete.gov.gr, ekoutoulaki@crete.gov.gr, τηλ 2841340564,2841340565.

 

 

Προηγούμενο Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών πραγματοποιεί εκδήλωση με τίτλο “Το κλειδί της Ευτυχίας”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας