Προκήρυξης Υποτροφιών 2023 και 2024 Ιδρύματος Καπετανακείου

Προηγούμενο Παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου MOVING / HORIZON 2020 στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης σε ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας