Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Προηγούμενο Την ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα των μελετών για την ανακαίνιση-αναδιαρύθμιση του κεντρικού κτιρίου του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, 3,2 εκ. ευρώ και την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου 204 χιλιάδων ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας