Την ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα των μελετών για την ανακαίνιση-αναδιαρύθμιση του κεντρικού κτιρίου του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, 3,2 εκ. ευρώ και την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου 204 χιλιάδων ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης

Την ένταξη στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020  της εκπόνησης των μελετών που αφορούν στην ανακαίνιση-αναδιαρύθμιση του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» με προϋπολογισμό 3.119.726,74 ευρώ και την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου με προϋπολογισμό 204.026 ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην σημερινή υπογραφή των εντάξεων των μελετών για την κατασκευή των έργων από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη παρόντες ήταν οι Αντιπεριφερειάρχες Λάμπρος Βαμβακάς και Νίκος Συριγωνάκης, η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Ελένη Μπορμπουδάκη, ο διοικητής του Βενιζελείου Κώστας Τερζάκης, η υποδιοικήτρια Ελευθερία Κωστάκη, η προϊσταμένη της υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 Μαρία Κασσωτάκη.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημέρα για το Βενιζέλειο νοσοκομείο, την δημόσια υγεία του νησιού που αναβαθμίζεται, επεσήμαναν η κα. Μπορμπουδάκη αλλά και ο διοικητής του Βενιζέλειου κ. Τερζάκης που ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την άμεση ανταπόκριση του προκειμένου να ενταχθούν οι μελέτες στο ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτηθούν.

Η μελέτη ανακαίνισης του «Βενιζέλειο-Πανάνειου»

Η μελέτη αφορά το κεντρικό και παλαιότερο κτίριο του Βενιζελείου Νοσοκομείου, επιφάνειας 10.000 Μ2. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1950.Η Ανακαίνιση του Κεντρικού Κτιρίου είναι το έργο που ολοκληρώνει την υφιστάμενη Ρυθμιστική Μελέτη του νοσοκομείου.

Λόγω της παλαιότητας και του σχεδιασμού τα προβλήματα είναι σημαντικά με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του νοσοκομείου και στην ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

Λόγω νέων δεδομένων απαιτείται επικαιροποίηση της Ρυθμιστικής Μελέτης και επανακαθορισμός χρήσεων. Η νέα Ρυθμιστική Μελέτη καθώς και οι απαραίτητες αποτυπώσεις  θα προηγηθούν των λοιπών μελετών και θα εξετάσουν συνολικά τις χρήσεις των χώρων του νοσοκομείου, θα προτείνει τις τελικές χωροθετήσεις και αναδιαρρυθμίσεις των λειτουργιών για το σύνολο των χώρων, ώστε στη συνέχεια, μετά την έγκριση του νοσοκομείου και τις λοιπές απαιτούμενες εγκρίσεις, να εκπονηθούν οι μελέτες που αφορούν το Κεντρικό Κτίριο.Κατά την εκπόνηση της νέας Ρυθμιστικής Μελέτης θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του νοσοκομείου,  οι πολεοδομικοί περιορισμοί και οι απαιτήσεις χρήσεων από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις (πχ Νέες Πτέρυγες), δωρεές, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ κλπ.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι:

 1. Νέα Ρυθμιστική Μελέτη η οποία θα παρουσιάσει την Νέα χωροθέτηση των λειτουργιών του νοσοκομείου σύμφωνα με τα ανωτέρω προαναφερθέντα.
 2. Αποτυπώσεις: Θα γίνει Επικαιροποίηση της υφιστάμενης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης, Αποτύπωση του υφιστάμενου Στατικού Φορέα και Αποτύπωση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
 3. Στατική Μελέτη πλήρης με την μελέτη στατικών ενισχύσεων όπου απαιτείται σύμφωνα με την Νέα Ρυθμιστική και την Αρχιτεκτονική και ΗΜ Μελέτη.
 4. Αρχιτεκτονική Μελέτη σύμφωνα με την Νέα Ρυθμιστική
 5. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 6. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
 7. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
 8. Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ)
 9. Μελέτη Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)
 10. Μελέτη Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
 11. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 3.119.726,74 € (με  ΦΠΑ)

Η μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Βενιζέλειου

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο.

Θα εκπονηθούν οι κάτωθι μελέτες:

 1. Αρχιτεκτονική Μελέτη, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο/ενδεικτικά:

1.1          Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης με διαμόρφωση και οργάνωση καθορισμένων χώρων.

1.2          Διευθέτηση της κυκλοφορίας με μονοδρομήσεις, ορισμό πυλών εισόδου – εξόδου και κυκλοφοριακή σύνδεση με το αστικό δίκτυο.

1.3          Κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

1.4          Κατασκευή πεζοδρομίων.

1.5          Διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

1.6          Οργάνωση χώρων εκτόνωσης και αναψυχής.

1.7          Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

 1. Μελέτη ομβρίων. Δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων περιμετρικά του νοσοκομείου με την κατασκευή  αγωγών, κατασκευή ρείθρων ή/και τεχνικών έργων και  για την απορροή των υδάτων στο ρέμα.
 2. Μελέτη ηλεκτροφωτισμού. Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των περιφερειακών δρόμων, περιμετρικά των κτιρίων, των χώρων στάθμευσης. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, πρόταση αντικατάστασης πεπαλαιωμένων και ενεργοβόρων, εγκατάσταση νέων όπου κρίνεται απαραίτητο.
 3. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 204.026,06€ (με  ΦΠΑ) .

Οι μελέτες θα διακηρυχθούν από την Περιφέρεια Κρήτης.

Σε δηλώσεις που έγιναν μετά την υπογραφή των σχετικών εντάξεων από τον Περιφερειάρχη αναφέρθηκαν:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Ν. Βαμβακάς:

«Μια ακόμα σημαντική ημέρα για το Βενιζέλειο νοσοκομείο και για την δημόσια υγεία της Κρήτης. Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την ένταξη δυο μελετών που αφορούν την ανακαίνιση-ανακατασκευή του παλαιού κτιρίου του Βενιζελείου νοσοκομείου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν και θα υλοποιηθούν θα βοηθήσουν πάρα πολύ ούτως ώστε να φτιαχτεί το παλιό κτίριο και να ανακαινιστεί όλο το Βενιζέλειο παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους Κρητικούς».

Η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Λένα Μπορμπουδάκη: «Μια σημαντική υπογραφή σήμερα από τον Περιφερειάρχη, κλείνουμε την δράση για την ένταξη μελετών για την αναβάθμιση της υγείας στο νησί μας. Προχωράμε στην ένταξη για την διενέργεια της μελέτης για το παλιό κτίριο του ιστορικού νοσοκομείου του νησιού του Βενιζελείου νοσοκομείου . Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, την διοίκηση του νοσοκομείου, την τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας και του νοσοκομείου, όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, την προϊσταμένη της διαχειριστικής αρχής, τους Αντιπεριφερειάρχες μας. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνουμε μια σημαντική αναβάθμιση που θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα χρόνια στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, αναβαθμίζοντας περεταίρω τις υπηρεσίες υγείας στο νησί».

Ο διοικητής του Βενιζέλειου νοσοκομείου Κώστας Τερζάκης

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για το Βενιζέλειο, το έργο θα αναβαθμίσει το νοσοκομείο και θα αποτελέσει στολίδι παροχής υγείας για το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της διοίκησης του Βενιζελείου νοσοκομείου ώστε να ενταχθεί σε εφαρμογή η ανακαίνιση του νοσοκομείου. Ευχαριστούμε επίσης την διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, την τεχνική υπηρεσία του Βενιζελείου για την προσπάθεια που έχει καταβάλλει προκειμένου να ενταχθούν όλα αυτά τα σημαντικά έργα στο ΕΣΠΑ».

Η αναπληρώτρια διοικήτρια του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ελευθερία Κωστάκη ανέφερε, ότι, σήμερα υπογράφηκαν σημαντικές μελέτες για την ανακαίνιση και την αναδιάρθρωση του Βενιζελείου νοσοκομείου και τόνισε πως με τα τέσσερα μεγάλα έργα (τα δύο που υπογράφηκαν) καθώς και το έργο για το Πανάνειο αλλά και την πρόβλεψη για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλάζει πλήρως το Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Πρόκειται για μια μεγάλη προσφορά στο τομέα δημόσιας υγείας προς τους πολίτες, υπογράμμισε η κα Κωστάκη.

ΒΙΝΤΕΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

https://youtu.be/zfuqHw6HJQQ

Προηγούμενο Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας