Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα (μετακίνηση με αμαξίδιο) που φοιτούν στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Χανίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για μετακίνηση 1 φοιτητή στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Χανίων

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα (μετακίνηση με αμαξίδιο) που φοιτούν στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Χανίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για μετακίνηση 1 φοιτητή στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Χανίων, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο πλαίσιο των δράσεων του Κοινωνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 2022.

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες Δωρεάν Μετακίνησης (κάρτα Δωρεάν Μετακίνησης) Απόρων Φοιτητών που Φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας