Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Ηρακλείου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για μετακίνηση 2 φοιτητών στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Ηρακλείου

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Ηρακλείου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για μετακίνηση 2 φοιτητών στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Ηρακλείου, προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, στο πλαίσιο των δράσεων του Κοινωνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 2022.

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα (μετακίνηση με αμαξίδιο) που φοιτούν στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Χανίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για μετακίνηση 1 φοιτητή στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΕΛΜΕΠΑ Χανίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας