ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Προμήθεια προϊόντων για την οργάνωση της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης έτους 2023 των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Π.Ε Χανίων».

Προηγούμενο Χρηματοδοτική στήριξη των Περιφερειών και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας