ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΠΕ Χανίων»

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΠΕ Χανίων»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας