ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της παραγωγής και την καλλιτεχνική υποστήριξη, για την υλοποίηση της Πολιτιστικής εκδήλωσης «Διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης – Τριών (3) θεατρικών παραστάσεων με τίτλο “Οι Άθικτοι”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της παραγωγής και την καλλιτεχνική υποστήριξη, για την υλοποίηση της Πολιτιστικής εκδήλωσης «Διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης – Τριών (3) θεατρικών παραστάσεων με τίτλο “Οι Άθικτοι”», μόνο προς την επιχείρηση «ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ», έως του συνολικού ποσού 14.880,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 2023.

Προηγούμενο ΠΕ Ηρακλείου: προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας