Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας, με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (catering)

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης, Μάρκου Μουσούρου 15, 6ος όροφος, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέχρι 6 Οκτωβρίου 2023, από ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας