Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας, με τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ”

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». (Κ.Α. 2022ΝΠ10200004 και κωδικό MIS 5184430)

Προηγούμενο Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας