Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας: α) μεταφορές, β) ξεναγήσεις, γ) γεύματα για τις ανάγκες
του διεθνούς συνεδρίου «AGORA» από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2023 στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας για την Τουριστική Προβολή της Κρήτης 2023.

Προηγούμενο ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας