ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», στο πλαίσιο του 233ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», μόνο προς την εταιρεία «ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», έως του συνολικού ποσού των 4.340,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 233ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Προγραμματισμός εργασιών καθαρισμού ρεμάτων για το διάστημα από 03/08 έως 11/08/ 2023 σε περιοχές αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας