ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του Βιβλίου με τίτλο «ΚΡΗΤΗ: Μαθαίνω την Ιστορία του τόπου μου», του Φραγκομιχελάκη Χαρίδημου, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του Βιβλίου με τίτλο «ΚΡΗΤΗ: Μαθαίνω την Ιστορία του τόπου μου», του Φραγκομιχελάκη Χαρίδημου, μόνο προς την εταιρεία  « ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε », για την  Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του Βιβλίου με τίτλο «ΚΡΗΤΗ: Μαθαίνω την Ιστορία του τόπου μου», του Φραγκομιχελάκη Χαρίδημου, έως του ποσού των 1.860,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).

 

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας, με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (catering)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας