ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ”», στο πλαίσιο του 49ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2022ΝΠ50200020 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ”», μόνο προς την εταιρεία «ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕΕΒΒΤΞΕ», έως του συνολικού ποσού 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 49ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2022ΝΠ50200020 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας