ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Α.Ο. ΔΑΜΑΣΤΑΣ”», στο πλαίσιο του 28ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2022ΝΠ50200020 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Α.Ο. ΔΑΜΑΣΤΑΣ”», μόνο προς την εταιρεία «ΜΗΝΑΣ Ε. ΛΙΤΙΝΑΣ», έως του συνολικού ποσού των 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 28ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2022ΝΠ50200020 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών: α) μεταφορές, β) ξεναγήσεις, για τις ανάγκες φιλοξενίας πολωνικού τηλεοπτικού συνεργείου 15-20 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας για την Τουριστική Προβολή της Κρήτης 2022.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας