Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ».

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο της Εθνικής Οδού της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Χανίων».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας