ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης 20 ατόμων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση : «Δεν είναι μαγεία, είναι Χημεία!» με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ομάδα Εξωστρέφειας Τμήματος Χημείας – Chemistry Outreach Group) και με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης). Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης 20 ατόμων
συνολικού προϋπολογισμού 1.130,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Κρήτης ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση : «Δεν είναι μαγεία, είναι Χημεία!» με
το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ομάδα Εξωστρέφειας Τμήματος Χημείας –
Chemistry Outreach Group) και με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Περιφερειακό
Τμήμα Κρήτης).

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης υλικούγια τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση : «Δεν είναι μαγεία, είναι Χημεία!» με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ομάδα Εξωστρέφειας Τμήματος Χημείας – Chemistry Outreach Group) και με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης).

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας