Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων διάδοσης και επιμόρφωσης για το σκάκι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ 18.500,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

Προηγούμενο Ημερίδα για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στη μουσειακή εκπαίδευση Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 10 π.μ. Αίθουσα Εκδηλώσεων ΑΜΗ-Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας