ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις Εκτυπώσεις Φωτογραφιών για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση δράσης, με τίτλο «Έκθεση φωτογραφίας, με θέμα τα γυρίσματα της ταινίας “Καπετάν Μιχάλης”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2021-2024).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις Εκτυπώσεις Φωτογραφιών για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση δράσης, με τίτλο «Έκθεση φωτογραφίας, με θέμα τα γυρίσματα της ταινίας “Καπετάν Μιχάλης”», μόνο προς την επιχείρηση «Κ. ΜΑΡΗΣ – Ν. ΜΑΡΗΣ Ο.Ε.», έως του συνολικού ποσού των 3.720,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2021-2024).

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας