ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Προηγούμενο Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου της στατικής ενίσχυσης του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης προϋπολογισμού 1.000.000 €.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας