Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Για την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στη διοργάνωση συναντήσεων για τη δημιουργία του ζωντανού εργαστηρίου REV-Lab στο πλαίσιο υλοποίησης του πακέτου 1.1.3 του έργου «CRETE VALLEY- Crete Renewable Energy Valley- Κοιλάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κρήτης», του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZOΝ.

Προηγούμενο Σύσκεψη στη Περιφέρεια Κρήτης για την επικείμενη έμφραξη του φράγματος Πλακιώτισσας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας