ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “REBUS- Renovation for Energy Efficient Buildings/ Ανακαίνιση για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια” του Προγράμματος INTERREG EUROPE με αριθμ. PGI01482, στο οποίο συμμετέχει ως Εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης

Προηγούμενο ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β΄, ΜΕΧΡΙ 60 ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 34 ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας