Πρόσκληση στην Γραφοτεχνική Κρήτης ΑΕΕ για την προμήθεια 750 βιβλίων με τίτλο ‘Οι Ρίζες της Ελιάς στην Ιστορία και τον Πολιτισμό” του Δρ. Νικόλαου Μιχελάκη

 

Προηγούμενο Προκήρυξη χορήγησης 83 νέων αδειών και 9 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας