Πρόσκληση στην Βολακάκη Χαρά για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το ΑΣ Ποσειδώνας Γερανίου

Προηγούμενο Διενέργεια Εξετάσεων Ηλεκτρολόγων στις 28/11 & 8/12/2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας