Διενέργεια Εξετάσεων Ηλεκτρολόγων στις 28/11 & 8/12/2022

Προηγούμενο Συνεδρίαση στα Χανιά της Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος-Στ. Αρναουτάκης: είμαστε πανέτοιμοι να απορροφήσουμε πόρους με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα με προστιθέμενη αξία

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας