ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ», Υποέργο: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ “, εκτιμώμενης αξίας 57.500,00€ με Φ.Π.Α.

Προηγούμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ», Υποέργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», προϋπολογισμού 2.925.848,00€ με Φ.Π.Α. , Κ.Α 2022ΝΠ40200028 και κωδικό ΟΠΣ 5162148

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας