Σε διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης

Για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, έχει τεθεί σε διαβούλευση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης.

Η ΣΜΠΕ είναι αναρτημένη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα δημόσιας διαβούλευσης της Περιφέρεια Κρήτης, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://hello.crowdapps.net/participation-crete/challenges/?c=363

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως 23 Μαρτίου 2022.

Για όσους επιθυμούν, η Μελέτη ΣΜΠΕ διατίθεται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού (Μ. Μουσούρου 15, 4ος όροφος), καθώς και στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (πλατεία Ελευθερίας 1).

Απόψεις και παρατηρήσεις μπορούν επίσης να κατατίθενται απευθείας στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Με το πέρας της διαβούλευσης η ΣΜΠΕ θα εξεταστεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης προς γνωμοδότηση.

Προηγούμενο Ανακοίνωση έναρξης 5ου γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Σητείας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας