ΣΜΠΕ Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ (αντιγράφοντας τον παρακάτω σύνδεσμο σε νέο παράθυρο):

https://www.dropbox.com/s/u1m0f2qc1xxqx0j/%CE%A3%CE%9C%CE%A0%CE%95%20-%20Paradoteo_9_PeSPKA_Crete_1221_both%20signed.pdf?dl=0

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως 23 Μαρτίου 2022.

Για όσους επιθυμούν, η Μελέτη ΣΜΠΕ διατίθεται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού (Μ. Μουσούρου 15, 4ος όροφος), καθώς και στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (πλατεία Ελευθερίας 1).

Απόψεις και παρατηρήσεις μπορούν επίσης να κατατίθενται απευθείας στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Με το πέρας της διαβούλευσης η ΣΜΠΕ θα εξεταστεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης προς γνωμοδότηση.

Προηγούμενο Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», το οποίο υλοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας