ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ “ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟΥ” ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.649.200,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

Προηγούμενο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΛΟΥΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας