Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο δίκτυο των ορεινών περιοχών της Ευρώπης «EUROMONTANA»

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του δραστήριου Δικτύου των Ορεινών Περιοχών της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή εκπροσώπων από πολλές ορεινές περιοχές της Ευρώπης.

Την Περιφέρεια Κρήτης (μοναδική ελληνική περιφέρεια που συμμετέχει στο Δίκτυο EUROMONTANA) εκπροσώπησε ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, μαζί με εκπροσώπους της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ηρακλείου.

«Το Δίκτυο EUROMONTANA αποτελεί τη Φωνή των Βουνών της Ευρώπης και η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει δυναμικά», επεσήμανε ο Γιώργος Αλεξάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνεδρίασης. Όπως ανέφερε, με τη δράση του το Δίκτυο ενισχύει τη διασύνδεση των ανθρώπων που κατοικούν στα Βουνά και τη Βιωσιμότητα της ζωής στους Ορεινούς Όγκους.

Το επόμενο διάστημα το Δίκτυο EUROMONTANA και τα μέλη του θα εργαστούν για τα θέματα της Κλιματικής Αλλαγής και των τρόπων αντιμετώπισης στα Βουνά, για τη Γεωργία και τη Γεωργική Ανάπτυξη, την Πολιτιστική Κληρονομιά καθώς και την ενδυνάμωση της Κοινωνικής και Τοπικής Συνοχής στους Ορεινούς Όγκους.

Προηγούμενο Πρακτικό Νο9 (19-9-2022) απ. 50-55

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας