Συνάντηση ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα DTRAIN & MOVING

Συνάντηση στη Περιφέρεια, με τον συντονιστή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων “DTRAIN” & “MOVING” Χαράλαμπο Πίτερη Αν. Προϊστάμενο Τμήματος ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε Ρεθύμνου, και τον Γενικό Διευθυντή του European Center In Training For Employment Κώστα Ανδρουλάκη είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης.

Στόχος του έργου “DTRAIN” είναι ο σχεδιασμός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο της καινοτομικής σκέψης και της επιχειρηματικότητας.

H μεθοδολογία του Design Thinking που πρεσβεύει το πρόγραμμα, είναι μια νέα προσέγγιση σε σύνθετα προβλήματα που εστιάζει στις απαιτήσεις του τελικού χρήστη και στην ανάπτυξη λύσεων μέσω της παρατήρησης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίοι μέσω συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εργαλείων, μαθημάτων και case studies θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το Design Thinking στο πλαίσιο της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Συζητήθηκε επίσης η αξιοποίηση της συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης σε ευρωπαϊκά δίκτυα όπως τα δίκτυα Euromontana & CPMR για τη βέλτιστη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου DTRAIN.

Επίσης, έγινε σχεδιασμός για τα επόμενα στάδια εφαρμογής του προγράμματος “MOVING”, το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων ή αναβαθμισμένων αλυσίδων αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών, ενισχύοντας τα τοπικά πλεονεκτήματα και παρέχοντας ιδιωτικά και δημόσια αγαθά. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και ενημέρωση με τους αρμόδιους φορείς και συντονιστές για την επιτυχή υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προηγούμενο ΜΠΕ ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας