ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Συνάντηση στο Ρέθυμνο με τους συντονιστές των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων “ADRISEISMIC”, “TOUREST”, “NICHE” “DRTAIN” και “MOVING”, είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης.

 

Στα πλαίσια της αποκέντρωσης της υλοποίησης Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου υλοποιούνται 5 Ευρωπαϊκά Έργα σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα.

 

Η συνάντηση εργασίας έγινε με τη συνεργασία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή, ενώ ο κ. Αλεξάκης συνάντησε τον Διευθυντή Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνου κ. Δαράκη.

 

Η συζήτηση για κάθε έργο επικεντρώθηκε στις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και ποια θα είναι τα επόμενα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση τους. Συζητήθηκαν επίσης τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων και πως αυτά μπορούν να διοχετευτούν καλύτερα στο ευρύ κοινό και στους φορείς της Κρήτης.

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ADRISEISMIC” που συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, έχει στόχο τη μείωση της σεισμικής τρωτότητας των κτιρίων και ιδιαίτερα στην ανακαίνιση μνημείων και κτιρίων αστικών κέντρων, που αποτελούν σύμβολα της τοπικής και πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών της Αδριατικής και του Ιονίου. Συντονιστής του έργου είναι ο Νίκος Βότσογλου.

 

Το έργο “TOUREST” αφορά την αποδοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων στον τομέα του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές της Αδριατικής – Ιονίου. Βασικός στόχος του έργου είναι α) η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των τουριστικών δραστηριοτήτων στη φυσική κληρονομιά και β) η προστασία των υδάτινων πόρων. Το αποτέλεσμα του έργου είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της διαχείρισης νερού και θα διατεθεί σύντομα στα ξενοδοχεία της Κρήτης.

 

Το πρόγραμμα “NICHE” έχει ως στόχο την προώθηση καινοτομιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων. Συντονίστρια των έργων “TOUREST” και “NICHE” είναι η Εύα Βροντάκη. Οι χάρτες και το site του προγράμματος είναι έτοιμα και αναδεικνύουν αγροδιατροφικές διαδρομές στην περιοχή του Ρεθύμνου.

 

Στόχος του έργου “DTRAIN” είναι ο σχεδιασμός ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο της καινοτομικής σκέψης και της επιχειρηματικότητας. Το έργο έχει ξεκινήσει πριν από λίγο καιρό και σύντομα θα παρουσιαστεί στους ενδιαφερόμενους.

 

Το πρόγραμμα “MOVING” έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων ή αναβαθμισμένων αλυσίδων αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών, ενισχύοντας τα τοπικά πλεονεκτήματα και παρέχοντας ιδιωτικά και δημόσια αγαθά. Τον συντονιστικό ρόλο των έργων “DRTAIN” και “MOVING” έχει ο Χαράλαμπος Πίτερης.

 

Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και ενημέρωση με τους αρμόδιους φορείς και τους Συντονιστές για την επιτυχή υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Προηγούμενο Συνεργασία ΓΓΠΣΔΔ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Περιφέρειας Κρήτης για αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών της

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας