Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας

Με το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιο Κυριαζή συναντήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με τη Γενική Γραμματεία.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και στη διασύνδεση των Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του νησιού με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την δημιουργία συνεργειών και δράσεων προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Προηγούμενο Ανακοίνωση έναρξης 1ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας