Συνεδρίαση δια ζώσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

Συνεδριάζει δια ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική        της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), είναι:

  1. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Παράκαμψη Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου του ΒΟΑΚ», με φορέα έργου το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ).

 

 

Προηγούμενο Δακοκτονία στους Δήμους Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας και Μαλεβιζίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας