Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια ζώσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

 

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

 

Γ1. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Τα οξυμένα προβλήματα των βιοπαλαιστών ψαράδων του Ηρακλείου».

 

Γ2. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων των χωριών Σμάρι, Γάλιπε, Γαλίφα, Άνω Βάθεια και Καινούργιο Χωριό, Δήμων Χερσονήσου και Μινώα Πεδιάδας, για ολοκλήρωση της Ε50 (Καστέλλι – Άγιος Ιωάννης) με σκοπό την ασφαλή μετακίνησή τους».

 

Γ3. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Μέτρα για την εξασφάλιση κατάλληλης στέγης του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) των Χανίων.

 

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – καθορισμός ειδικοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ.
 • (εισηγήτρια η κα Μαρία Ραπτάκη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

1.2 Καταστροφή – ανακύκλωση υλικού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου– (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου). 1.3 Συντήρηση και επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων του Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ, σύμφωνα με το Ν. 4662/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Συριγωνάκης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).  1.4 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την ανάδειξη και προώθηση της Κρητικής Διατροφής,  σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΚ.    – (εισηγητής ο κ. Σταύρος Τζεδάκης Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΚ). 1.5  Τροποποίηση συμπλήρωση της αρ. 19/2022 απόφασης Π.Σ. που αφορά σε παροχή εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Περιφέρειας σε WEB banking και ΔΙΑΣ ΠΟΡΤΑΛ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.–               (εισηγήτρια η κα Μαρία Ραπτάκη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ). 1.6  Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή διαχείρισης των Τοπικών  Προγραμμάτων α) ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου και Β) ΤΑΠΤοΚ LEADER Μεσσαράς, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.–               (εισηγήτρια η κα Μαρία Ραπτάκη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ). 2.        ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  2.1 Τροποποίηση της αριθμ. 299351/3.10.2022 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και οικονομικού φορέα με διακριτικό τίτλο ENCO Ε.Π.Ε. για την προμήθεια των ειδών του τμήματος Δ του διαγωνισμού για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης – Τμήματα Β & Δ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.-               (εισηγήτρια η κα Μαρία Ραπτάκη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ). 2.2 Τροποποίηση της αριθμ. 229671/02.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011039604) σύμβασης που αφορά στην προμήθεια λευκού παστεριωμένου γάλακτος μακράς διάρκειας για τους δικαιούχους εργαζόμενους της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για δύο έτη, για αναπροσαρμογή της τιμής κατά ποσοστό 18,64%, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

 • (εισηγήτρια η κα Μαρία Ραπτάκη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

 

2.3  Έγκριση ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης της αριθμ. 27353/02.02.2022 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 187144/27-6-2022 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του  οικονομικού φορέα «Χάλτσιος Απόστολος» με δ.τ «EXPRESS FACILITY SERVICES», για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – απολύμανσης  στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου, για δύο (2) έτη ποσού 13.299,74 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

 • (εισηγήτρια η κα Μαρία Ραπτάκη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

2.4 Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.(εισηγητής ο κ. Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ)

 

 • Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023 χωρικής αρμοδιότητας Ν. Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

 

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 • Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ.
 • (εισηγητής ο κ. Λάμπρος Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ)

 

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

4.1 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Μνημόνιο Συνεργασίας & Κατανόησης με τον Δήμο Μαλεβιζίου και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, με αντικείμενο τη διερεύνηση αξιοποίησης έκτασης περίπου 2.500 στρεμμάτων κυριότητας Δήμου Μαλεβιζίου στην περιοχή Κορακιά – Φόδελε ΔΕ Γαζίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος)

 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5.1 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ. Κ.Α. 2020ΕΠ50200003)», Υποέργο (νέο): «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ», έναντι τίτλου (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ), ποσού 171.120,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου. – (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Συριγωνάκης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

 

 

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

6.1 Διαβούλευση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για την εγκατάσταση στην Περιφέρεια Κρήτης που εμπίπτει στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO ΙΙΙ): «ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ.

       – (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Λεονταράκης εντεταλμένος ΠΣ Πολιτικής Προστασίας,    ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και Διαχείριση Τεχνικών Μέσων ΠΚ)

 7.          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 7.1 α) Έγκριση όρων και σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, που αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗΠΕΘΕΚ), για την ενίσχυση της πολιτιστικής περιφερειακής ανάπτυξης, ειδικότερα στον τομέα του θεάτρου, συνολικού ποσού 200.000,00 € (το ποσό απαλλάσσεται από ΦΠΑ) το έτος 2023, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΗΠΕΘΕΚ ΑΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης, στους ΚΑΠ/ΠΚ, στον ΚΑΕ 00.071-00.9179.01.001, με κωδ. 00.18.23.001 και β) Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 10 αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων) 7.2   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης έτους  2023, που αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, του Δήμου Πλατανιά, του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, του Δήμου Κισσάμου, του Δήμου Αποκορώνου και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την ενίσχυση της πολιτιστικής περιφερειακής ανάπτυξης, ειδικότερα στον τομέα του θεάτρου, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων) 7.3  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης έτους 2023, που αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την ενίσχυση της πολιτιστικής περιφερειακής ανάπτυξης, ειδικότερα στον τομέα του θεάτρου,  σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων. – (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων) 7.4 Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στο έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ. Κ.Α. 2019ΕΠ50200001)», 5ο Υποέργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 365.000,00 € με ΦΠΑ 24%, που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2022ΝΠ30200012 της ΝΠ 302 Περιφέρειας Κρήτης και κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5162107, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

 

7.5 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 30-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009289391) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ», προϋπολογισμού 63.240,00 € που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2021 / Ίδιοι Πόροι Π.Ε. Χανίων με κωδ. 03.14.21.002, ως προς τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

 

7.6 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 02-11-2022 (22SYMV011528618) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», που αφορά στην υλοποίηση της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ», προϋπολογισμού 201.240,00 € με ΦΠΑ, που είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΚ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων με κωδ. 03.12.22.001, ως προς το Παράρτημα Ι αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

 

7.7 Έγκριση σύναψης και όρων: α) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης – Ιατρική Σχολή και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας για την υλοποίηση της Δράσης: «Στήριξη Αστέγων Ωφελούμενων του ΤΕΒΑ δίνοντάς τους τη δυνατότητα της πρόληψης Πρωτοβάθμιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας» και β) Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Χανίων και των Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού, για την υλοποίηση της παραπάνω Δράσης, στο πλαίσιο της πράξης Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019, MIS 5029840», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Λάμπρος Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής   ΠΚ)

 

7.8 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Κρήτης» και του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)» για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΤΖΙΚΙΑΡΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

 – (εισηγητής ο κ. Ιωάννης  Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

 

7.9 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», του «Δήμου Αγίου Νικολάου»,  του  «Δήμου Σητείας» και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)»για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΓΟΥΔΟΥΡΑ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΟ -ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

 – (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

 

7.10 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αμαρίου, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου  και βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Αμαρίου», συνολικού προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ  (45.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα. Μαρία Λιονή  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 8.            ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

8.1 Έγκριση παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 42ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

 

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

9.1 Τροποποίηση της αριθμ.: 11/2023 (πρακτ. 2/31-01-2023) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς το ακρωνύμιο του ευρωπαϊκού έργου «Governance Dialogues for a resilient Mediterranean- «Διακυβερνητικοί Διάλογοι για μια πιο ανθεκτική Μεσόγειο» του χρηματοδοτικού πλαισίου Interreg Euro-MED, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως επικεφαλής εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλεξάκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

 

 1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 20/11-10-2022, 21/03-11-2022, 22/29-11-2022, 23/07-12-2022, 24/07-12-2022 και 25/14-12-2022, συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Προηγούμενο Ο 2ος «Σαρπηδώνειος Δρόμος» διεξάγεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας