ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΡΝΙΑ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2.028.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ

Προηγούμενο ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ “ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟΥ” ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας