ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 790.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Προηγούμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΡΝΙΑ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας