Το Συνέδριο Choose Greece για πρώτη χρονιά στα Χανιά με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Το Olympia Forum ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, πραγματοποιεί το Choose GreeceChoose Crete με σκοπό να αποτελέσει ένα Παρατηρητήριο Τουρισμού το οποίο θα συνοψίζει ετησίως όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την τουριστική βιομηχανία στην Κρήτη. Θα καταγράφονται όλοι οι παράμετροι σχετικά με τον εισερχόμενο τουρισμό που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη,  προκειμένου να σχεδιαστούν τα κατάλληλα μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπιση του υπερβολικού τουρισμού. Έπειτα της συλλογικής συζήτησης και του διαλόγου, οι δημόσιες αρχές και οι τουριστικοί φορείς θα συμβουλεύονται σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα και τις απαιτούμενες πολιτικές για τη μετάβαση σε βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό.

 

Το Choose Crete, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου στο Μεγάλο Αρσενάλι, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στην πόλη των Χανίων, με θέμα “Hospitality in Crete: Extending the Tourist season | Over tourism and Sustainability”.

 

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ, οι Δήμοι, Φορείς του Τουρισμού, Επιχειρηματίες του κλάδου, Τουριστικοί Πράκτορες, Εκπρόσωποι Πρεσβειών, Ακαδημαϊκοί κ.α., με σκοπό να προβάλλουν την Κρήτη ως έναν τουριστικό προορισμό που είναι ιδανικός για όλη τη διάρκεια του χρόνου και που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες εξειδικευμένων ομάδων τουριστών. Στοχευμένες επίσης θα είναι και οι διεθνείς συμμετοχές προκειμένου όλα τα σχέδια δράσης να βρουν ανταπόκριση σε ξένα πρακτορεία, tour operators και φορείς του εξωτερικού.

 

Η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα παρουσιάσουν τα έργα που υλοποιούν ή προβλέπουν για την βελτίωση και την ανάπτυξη των δημοσίων  υποδομών, την καινοτομία και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την ψηφιακή αναβάθμιση και τον μετασχηματισμό του τουριστικού οικοσυστήματος, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία  για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 

Προηγούμενο ΜΠΕ Νέου Αερολιμένα Καστελλίου και των οδικών του συνδέσεων λόγω επικαιροποίησης τελικού σχεδιασμού

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας