Ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην επαρχιακή οδό 22 στην διακλάδωση της με τον οικισμό Χάρκια και την διασταύρωση με την οδό προς Ελεύθερνα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από τη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Υποέργο 143ο (νέο): «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην επαρχιακή οδό 22 στην διακλάδωση της με τον οικισμό Χάρκια και την διασταύρωση με την οδό προς Ελεύθερνα.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  η αρ. πρωτ. 6991/09-01-2024 Απόφαση έγκρισης μελέτης προσωρινής εργοταξιακής  σήμανσης. Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί κατά τις ημέρες των εργασιών να διέρχονται με προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της σήμανσης που θα υπάρχει.

Προηγούμενο Διενέργεια Εξετάσεων Ψυκτικών στις 4 & 25/4/2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας