Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπό όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ακόλουθων έργων:

  • Υφιστάμενο ξενοδοχείο «KYKNOS HOTEL» 4 αστέρων δυναμικότητας 257 κλινών στη θέση «Σύνορο» Δ.Κ. Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου με φορέα την εταιρεία «Γ. ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΞΤΕΕ»
  • Κατασκευή Φράγματος, στη θέση Ποταμοί Αμαρίου, του Δ.Δ. Βολεώνων, Δήμου Αμαρίου, Ν. Ρεθύμνου και Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου, Ν. Ρεθύμνου, με φορέα έργου τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
  • Έργα Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμών Ακτούντων, Βάτου, Αρδάκτου και Κισσού, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνου, με φορέα έργου τον Δήμο Αγίου Βασιλείου
  • Έργα Διαχείρισης Λυμάτων οικισμού Κεραμέ, Δ.Ε. Λάμπης, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνου, με φορέα έργου τον Δήμο Αγίου Βασιλείου

Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά υπό όρους, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της αναδιαμορφωμένης πρότασης 6ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων.

Προηγούμενο «Προμήθεια εξοπλισμού αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. Κρήτης, προς εφαρμογή των διατάξεων του ν.4850 /2021 »

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας