Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, με τη νέα σύνθεση μελών, της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος, στην εναρκτήρια ομιλία του, καλωσόρισε και ενημέρωσε τα νέα μέλη για τη λειτουργία και το έργο της επιτροπής. «Η επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης απαιτεί υπεύθυνη και εντατική δουλειά, από εδώ περνάνε τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα που θα καθορίσουν το μέλλον του νησιού για τα επόμενα έτη», ανέφερε ο Νίκος Ξυλούρης.

Κατά την συνεδρίαση, η Περιφερειακή Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μαρία Βάρδα εξελέγει Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, με θητεία έως 30 Ιουνίου 2026.

Η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά υπό όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ακόλουθων έργων:

  • Υφιστάμενος ΑΣΠΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 9,9 ΜW στη θέση “Χανδράς” της Δ.Ε. Λεύκης του Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου, με φορέα έργου την «Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Αιολικής Ενέργειας AEOLOS A.E.».
  • Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Κ. Βιζαρίου Δήμου Αμαρίου, Π.Ε. Ρεθύμνου, με φορέα έργου τον Δήμο Αμαρίου.

Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά υπό όρους, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε περιοχή πλησίον του οικισμού Σκαλανίου Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου.

Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων.

Προηγούμενο Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας